Harmonogram pro školní rok 2018/2019

Zahájení školního roku: pondělí 3. 9. 2018

Ukončení prvního pololetí: čtvrtek 31. 1. 2019 

Ukončení školního roku: pátek 28. 6. 2019

Školní budovy jsou otevřeny od 7:40 h.

Provoz školy v době hlavních prázdnin: středa 9:00 - 12:00 h
                                          (pouze kancelář v budově Heyrovského)

Prázdniny:
podzimní 29. 10. - 30. 10. 2018
vánoční 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
pololetní 1. 2. 2019
jarní 25. 2. - 3. 3. 2019
velikonoční 18. 4. 2019
hlavní 29. 6. - 1. 9. 2019

Třídní aktivy: 19. 11. 2018, 14. 1. 2019 a 8. 4. 2019 - vždy od 15:30 h.