Pedagogický sbor - školní rok 2021/2022

vedení školy

ředitelka školy - Mgr. Metlická Zuzana, 377 377 458, zuzana.metlicka@zshey.cz

zástupce ředitelky - Mgr. Šuster Jan, 377 420 681, jan.suster@zshey.cz

učitelé - 1. stupeň

I. tř. - Mgr. Šnebergerová Maria, 377 371 145, maria.snebergerova@zshey.cz

II. tř. - Mgr. Berglová Pavla, 377 371 114, pavla.berglova@zshey.cz

III. tř. - Mgr. Hanzlíková Vladimíra, 377 371 145, vladimira.hanzlikova@zshey.cz

IV. tř. - Mgr. Nárožná Brejchová Jana, 377 371 145, jana.narozna@zshey.cz

V. tř. - Mgr. Sýkorová Martina, 377 371 145, martina.sykorova@zshey.cz

speciální třída A - Mgr. Sládková Martina, 377 371 114, martina.sladkova@zshey.cz

 

učitelé - 2. stupeň

VI. tř. - Mgr. Lomozová Hana, 377 371 145, hana.lomozova@zshey.cz

VII.tř. - Mgr. Jičínská Petra, 377 380 591, petra.jicinska@zshey.cz

VIII.tř. - Mgr. Švajnerová Blanka, 377 380 591, blanka.svajnerova@zshey.cz

IX.A - Mgr. Belančinová Jana, 377 380 591, jana.belancinova@zshey.cz

IX.B - Mgr. Houšková Monika, 377 371 114, monika.houskova@zshey.cz

speciální třída B - Mgr. Drofová Eva, 377 380 591, eva.drofova@zshey.cz

speciální třída C - Mgr. Hrušková Martina, 377 380 591, hruskova.martina@zshey.cz

 

Mgr. Dolan Radek, 377 380 591, radek.dolan@zshey.cz

Mgr. Křivohlavá Helena, 377 380 591, helena.krivohlava@zshey.cz

 

asistenti pedagoga

I.tř. - Šusterová Vlasta, 377 371 145, vlasta.susterova@zshey.cz
IV.tř. - Vávrová Helena, 377 371 145, helena.vavrova@zshey.cz
VII.tř. - Piskačová Šárka, 377 380 591, sarka.piskacova@zshey.cz

spec.tř. A - Hulinová Renáta, 377 371 114, renata.hulinova@zshey.cz
                    Nolčová Václava, 377 371 114 vaclava.nolcova@zshey.cz                            
spec.tř.B - Bílá Iveta, 377 380 591, iveta.bila@zshey.cz
spec.tř.C - Taišlová Jitka, 377 380 591, jitka.taislova@zshey.cz


výchovný poradce

Mgr. Metlická Zuzana, 377 377 458, zuzana.metlicka@zshey.cz

školní metodik prevence

Mgr. Švajnerová Blanka, 377 380 591, blanka.svajnerova@zshey.cz

koordinátor ŠVP

Mgr. Beránková Dagmar, 377 380 591, dagmar.berankova@zshey.cz

školní družina a školní klub

vychovatelky - Bílá Iveta iveta.bila@zshey.cz, Hreusová Zdeňka zdenka.hreusova@zshey.cz, Chadimová Dagmar dagmar.chadimova@zshey.cz
tel.: 377 371 114

Rada školy:

Mgr. Petra Jičínská - zástupce pedagogických pracovníků
Ing. Stanislav Šec - zástupce zřizovatele
Michaela Srpová - zástupce rodičů