V.A,B a Spec. třída - Šumava, Černé a Čertovo jezero