11.06.2024: S účinností od 1.9.2024 stanovil zřizovatel výši úhrady za docházku do školní družiny a školního klubu ve výši 150,- Kč měsíčně. Částka je splatná pololetně na účet školy: ČNB 66936311/0710. Částka musí být uhrazena před zahájením docházky. V... číst dále
03.06.2024: Ve středu 28.8.2024 od 12,00 hodin proběhne v hlavní budově školy v Heyrovského 23 schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Zákonní zástupci žáků budou seznámeni s třídní učitelkou, budou mít možnost zapsat děti do školní družiny a budou jim předány formuláře potřebné... číst dále
13.05.2024: Z provozních důvodů vyhlašuji ve dnech 15.5.-17.5.2024 ředitelské volno. Mgr. Zuzana Metlická ředitelka školy   Termín ředitelského volna 15.5. - 17.5.2024 Důvod: provozní - bagrování a asfaltování vstupu do školy   číst dále
02.04.2024: Jak důležité je rozumět svým financím? Kam pro peníze jít? Co jsou příjmy a co výdaje – pravidelné či nepravidelné? Připojili jsme se k celosvětové události GMW a v rámci této akce jsme se rozhodli uspořádat interaktivní přednášku pro žáky prvního stupně naší školy, jenž je vedla... číst dále
09.03.2024: V rámci celostátního projektu Digitalizujeme školu také žáci naší školy využívají digitální učební pomůcky. Program je zaměřen na prevenci digitální propasti. číst dále
12.02.2024: Zápis do první třídy naší školy pro školní rok 2024/2025 bude dne 15.4.2024 v hlavní budově (Heyrovského 23) v době od 10:00 do 15:00 hodin. Z důvodu hladkého průběhu zápisů se předem telefonicky objednávejte na čísle 736 637 184... číst dále