VI.B, VII.A - Praha jako odměna za práci (projekt Abeceda peněz)