VI.B, VII.A - projekt Abeceda peněz - Jarmark v OC LUNA (Bory)