IV. třída - Sobě ke cti, umění ke slávě - Masné krámy