VIII.A vyráběla vějíře a žáci v hodině slohu zhodnotili svou práci