VIII.B - Náměstí plné pověstí (Knihovna města Plzně)