II.A,B, III. třída - Učíme se v přírodě - Lobezský park (zimní výprava)