IV. třída - cvičení v přírodě na trase Skupova ulice - Hradiště - plovárna