III.A, III.B a IV. tř. - Učíme se v přírodě - Velikonoční poznávačka v Lobezském parku