VII.A, VII.B, VIII. a IX. třída - Sportovní dopoledne ve Škodalandu