Beseda o ochranných právech autorských

Dne 22.5.2014 od 10,00 hodin se v naší škole uskuteční beseda, kterou pro nás pořádá Mezinárodní federace hudebního průmyslu ve spolupráci s Ochranným svazem autorským. Cílem besedy je zvýšit povědomí dětí o hodnotě hudby a naučit žáky základům autorských práv. Sekundárně si tento projekt dává za cíl změnit chování dětí v prostředí internetu.
Beseda bude přizpůsobena našim dětem a je zdarma.
Součástí besedy je účast jednoho ze tří umělců - Ewa Farna, Ben Cristovao nebo Paulie Garand a jejich následná autogramiáda. Který z umělců přijede se dozvíme 14 dnů dopředu. pokud někdo má doma CD, může si ho přinést k podpisu.