Dotace od Magistrátu města Plzně

Naše škola získala dotaci ve výši 25 000 Kč na turistický kurz, na vybavení kroužků - keramický, kreativ, sportovní, výtvarný, školní klub a družinu. Též na nákup odměn do různých soutěží, kterých se účastní i žáci z ostatních škol se speciálními vzdělávacími potřebami.