Global Money Week 2022

Tradiční celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW) byla zahájena v pondělí 21.3.2022 a potrvá po celý tento týden. Iniciativa si klade za cíl zvyšovat finanční gramotnost dětí a mládeže, učit je principům hospodaření s penězi, seznamovat je se základními typy finančních produktů a inspirovat je k podnikání.

Žáci naší školy (VII.tř. a IX.B) se v jejím rámci zúčastní v pátek 25.3.2022 besedy na téma "Hospodaření s penězi, dětské a studentské účty v bankách".