Informace o provozu školy od 12.10. do 30.10.2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření se výuka na naší škole nemění

Provoz ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 je nezměněn, výuka probíhá ve všech ročnících prezenčně.

Na základě tohoto usnesení je od 12.10. do 25.10. 2020 uzavřen školní klub.

Usnesením vlády ČR se také zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole ve dnech 26.10. a 27.10 2020.

Podzimní prázdniny proto budou v trvání od 26.10 do 30.10.2020.