Informace o testování - 2021/2022

Pro všechny ročníky se plánuje testování Covid-19 ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9.2021.

Pro žáky 1. ročníku pak ve dnech 2.9., 6.9. a 9.9.2021.

Pokud žák nebude mít podepsaný souhlas s testováním (formulář dostali žáci ve škole), nebude na výuku vpuštěn.