Informace pro distanční výuku žáků od 2.11.2020

Organizační pokyny pro zákonné zástupce v době distanční výuky od 2.11.2020

1) Škola bude otevřena každé pondělí a středu od 9,00 hodin do 12,00 hodin.

V této době si mohou zákonní zástupci vyřídit potřebná potvrzení, vyzvednout nebo předat úkoly uložené v době distanční výuky, pokud je nepošlou e–mailem příslušnému vyučujícímu.

2) Neodevzdání úkolů v termínu, který stanoví vyučující, bude posuzováno jako neúčast na povinném distančním vzdělávání se všemi důsledky, které z neúčasti vyplývají (viz. dodatek školního řádu k distanční výuce – www.zshey.cz).

3) V případě onemocnění žáka (viróza, angína, teplota, Covid….) je zákonný zástupce povinen do 3 dnů od začátku onemocnění omluvit žáka z distanční výuky třídnímu učiteli. Pokud tak neučiní, je neúčast na distanční výuce považována za neomluvenou (oznámení na OSPOD, příp. Policii ČR) – postup je stejný jako při prezenční výuce.

Po dobu nemoci se žák distanční výuky neúčastní.

4) Se způsobem klasifikace v době distanční výuky seznámí zákonné zástupce třídní učitel.

Postup je též zveřejněn v dodatku školního řádu (www.zshey.cz)

Platnost: od 2.11.2020 do odvolání


Mgr. Zuzana Metlická
ředitelka školy