Informace pro rodiče - karanténa při Covid19

Vážení rodiče,

abychom omezili kontakty žáků, v jejichž bezprostředním okolí byl prokázán výskyt pozitivně testované osoby na COVID19 (rodinní příslušníci a osoby sdílející s nimi společnou domácnost), žádáme Vás co nejdříve o této skutečnosti informovat třídního učitele, popřípadě vedení školy. Je vaší povinností ponechat žáka v domácí karanténě po dobu minimálně 10 dnů.

Jeho absence ve vyučování bude omluvena.

Podrobné informace k délce karantény najdete ZDE (= informace hlavní hygieničky ČR o povinnosti dodržovat karanténu v případě COVID pozitivní osoby ve společné domácnosti).