Informace pro rodiče žáků 1. ročníku

1) 1. třída je umístěna na pracovišti Skupova 17, pavilon č. I., I. patro. Třídní učitelkou je Mgr. Martina Sýkorová – tel.: 377 371 145, e – mail: martina.sykorova@zshey.cz
2) Výuka bude zahájena 1.9.2022. Škola bude otevřena pro žáky od 7,40 hodin, žáci absolvují jednu vyučovací hodinu do 8,45 hodin.
3) 2.9. a 5.9. se žáci 1. ročníku zúčastní dvou vyučovacích hodin, ukončení výuky – 9,40 hodin.
4) Seznam školních potřeb předá třídní učitel rodičům do pondělí 5.9.. Ke stažení je seznam školních potřeb na webových stránkách školy www.zshey.cz  v kolonce „ke stažení“ Každý žák 1. ročníku obdrží v průběhu září bezplatně školní potřeby v hodnotě 500,- Kč (pokud neopakuje ročník).
5) Po vstupu do školy se žáci přezují, boty a  svrchní oděv ukládají v šatně na určené místo.
6) Školní družina – přihlášky do školní družiny jsou přijímány v budově školní družiny vychovatelkami od 7,00 hodin. Kapacita ŠD je 28 míst ve dvou odděleních (oddělení po 14 dětech). O přijetí rozhoduje pořadí podaných přihlášek.


V Plzni dne 13.5.2022

 

Mgr. Zuzana Metlická
ředitelka školy
tel.: 736 637 184