Informace pro zákonné zástupce žáků - zahájení školního roku 2020/2021

Informace pro rodiče
1) Výuka ve školním roce 2020/2021 bude zahájena 1.9.2020 od 8:00 hod.  prezenčním způsobem. Přítomnost všech žáků ve škole je povinná.
2) Povinnost nošení roušek ve společných prostorách byla „Mimořádným opatřením“ Ministerstva zdravotnictví ze dne 24.8.2020  zrušena. Přesto vedení školy doporučuje z důvodu ochrany zdraví a minimalizace šíření nákazy COVID 19 roušky ve společných prostorách (chodby, šatny, jídelna) užívat. V tomto okamžiku záleží na osobní zodpovědnosti každého zákonného zástupce.
V případě zhoršení epidemiologické situace bude i z Vaší strany nutné  postupovat v souladu s pokyny uvedenými v příloze školního řádu, kterou vám zašlou e-mailem, popř. poštou třídní učitelé. Najdete ji také ZDE.
3) Pokud bude třída (popř. škola) umístěna do karantény nebo budou školy celoplošným nařízením uzavřeny, bude pro určenou třídu (školu) zajištěna  distanční výuka. V souladu s novelou školského zákona je distanční výuka pro všechny žáky povinná. Případná neomluvená neúčast na distanční výuce bude oznámena příslušnému OSPOD.
Pravidla pro distanční výuku vám jako druhou přílohu školního řádu opět zašlou třídní učitelé.
4) Žákům nebude povolen volný pohyb po chodbách z důvodů zajištění homogenity jednotlivých tříd. Na chodbu může příslušná třída pouze podle předem daného rozpisu.
5) Veškeré potřebné náležitosti vyřizujte s pedagogy i vedením školy telefonicky nebo e-mailem. V nezbytně nutných případech jsou v jednotlivých budovách školy vyčleněné zóny pro kontakt s pedagogy a platí standardní hygienická opatření – dezinfekce rukou, sociální distanc a zakrytí úst a nosu.
6) V případě, že vaše dítě vykazuje jakékoli známky onemocnění, neposílejte jej do školy a telefonicky kontaktujte svého dětského lékaře. Pokud u dítěte zjistíme zvýšenou teplotu nebo další příznaky virového onemocnění, bude umístěno do izolační místnosti a vy budete vyzváni k jeho okamžitému vyzvednutí.
Neohrožujte zdraví dětí, své ani zdraví pracovníků školy. Prosím, chovejte se zodpovědně.

Děkuji.


Mgr. Zuzana Metlická
     ředitelka školy