Karanténa - informace pro rodiče žáků V. třídy

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice v Plzni nařizuji V. třídě a třídní učitelce od 15.10.2020 karanténu v délce 10 kalendářních dnů, tj. do 25.10.2020 z důvodu výskytu onemocnění COVID-19.

Upozornění: Po dobu karantény nesmí dítě opustit bydliště, stýkat se s jinými osobami. Doma je nezbytné dodržovat přísná hygienická opatření. Důrazně upozorňuji, že porušení karantény v době nouzového stavu je velmi přísně sankcionováno.

V případě příznaků na onemocnění COVID-19 kontaktujte ředitelství školy nebo Krajskou hygienickou stanici v Plzni na telefonu 603 314 450.

Mgr. Zuzana Metlická
ředitelka školy