Komunikace s osobou s autismem - Komunikační soubor (ke stažení)

Jak se chovat k osobám s autismem, když se ocitnou v potížích a podlehnou panice? Jak těmto situacím předcházet?

Od této chvíle jsou Vám k dispozici i na našich webových stránkách informace o tom, jak komunikovat s osobami s poruchou autistického spektra (dále PAS). Lidé s PAS vypadají totiž na první pohled zdravě, jejich handicap je "neviditelný". Hlavní problém je v odlišném vnímání, porozumění a sociální komunikaci, popřípadě přecitlivělosti na různé podněty (zvuky, světla, barvy, pachy, doteky). Veřejnost často nechápe jejich až nepřiměřené reakce v situacích, které z důvodu svého postižení nemohou zvládnout vůbec nebo jen s vypětím svých sil.

Abychom předešli možnému odsuzování či odmítání lidí s PAS, máte zde ke stažení tzv. Komunikační soubor (Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra; Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi; informace o připravovaném Průkazu osob s PAS; Komunikačním profilu držitele průkazu; Informační leták). Ten představuje materiály, které mají usnadnit komunikaci veřejnosti, odborné i laické, s osobami s autismem a naopak. Klade si za cíl změnu chování společnosti k lidem s tímto hadicapem.