Opětovné otevření školy od 8.6.2020

Vážení rodiče,

vláda na svém zasedání dne 25.5.2020 rozhodla o možnosti otevřít speciální školy od 1.6.2020. Za pouhé 4 pracovní dny nejsme schopni vyřešit administrativu, zajistit chod studijních skupin a veškerá hygienická opatření. Proto bude naše škola zpřístupněna přihlášeným žákům od  8.6.2020.

V souladu s upraveným dokumentem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020“ bude pobyt ve škole realizován za přísných hygienických a režimových opatření.

Pro umožnění návštěvy školy bude nutná přihláška k dobrovolnému vzdělávání a čestné prohlášení, že dítě nespadá do rizikové skupiny a ani nikdo z rodiny nesplňuje žádné kriterium uvedené níže.

Přihlášku zašlete v termínu do 29.5.2020 do 24,00 hodin na e-mail: jan.suster@zshey.cz, čestné prohlášení předáte 8.6.2020 při předání dítěte.

Rizikové osoby podle MZ ČR:

  •      vysoký krevní tlak
  •        onkologické onemocnění nebo stav po léčbě
  •       chronické onemocnění jater
  •       chronické onemocnění plic
  •       chronické onemocnění ledvin
  •        autoimunitní onemocnění
  •       cukrovka
  •       obezita nad 40 BMI
  •        porucha imunity

Při vyplňování čestného prohlášení je třeba zahrnout u dítěte i případnou rýmu, kašel, zvýšenou teplotu či jakékoli příznaky virového onemocnění.

Přihláška i čestné prohlášení jsou ke stažení také ZDE. Po zaslání přihlášky k dobrovolnému vzdělávání budou žáci rozděleni do studijních skupin v počtu povoleném MŠMT. Po naplnění skupiny do povoleného počtu nebudou další žáci přijati. Rozhodující je pořadí došlých přihlášek. Ve skupině budou žáci různých ročníků.

Režimová a hygienická opatření

Žákům, kterým bude povolen vstup do budovy na základě zaslané přihlášky bude u vchodu denně měřena teplota bezdotykovým teploměrem. Bude-li teplota 37 stupňů a vyšší, bude žák umístěn do izolační místnosti, kde vyčká na příchod zákonného zástupce. Bude kontaktována hygienická stanice.

Žáci budou po celou dobu pobytu opakovaně používat dezinfekci v souladu s hygienickými doporučeními (při vstupu do školy, po přezutí v šatně, po každém vzdělávacím bloku, po použití WC, před svačinou….). Jelikož podle vyjádření MŠMT je ve školách zvýšené riziko nákazy, doporučujeme v zájmu ochrany zdraví vašeho dítěte a ochrany zdraví zaměstnanců používat roušky.

Ve škole bude zakázán jakýkoli kontakt mezi žáky, kontakt mezi žákem a učitelem (nutnost dodržovat rozestupy 2 m). Upraveno bude i rozmístění lavic, aby nedocházelo ke kontaktům. Režimově bude upraveno i používání WC tak, aby se zde žáci nemohli potkat.

Mezi žáky se může nacházet bezpříznakový přenašeč.

Rodičům a rodinným příslušníkům není do budovy vstup povolen  (ani do prostoru šaten). Časový harmonogram příchodu jednotlivých studijních skupin bude na webových stránkách školy doplněn nejpozději do 3.6.2020.

Doporučení rodičům: zvažte, zda je vaše dítě schopné dostatečně zvládnout sebeobsluhu (oblékání, obouvání) a bude důsledně dodržovat hygienická nařízení.

Rekapitulace termínů:

Přihláška – zašlete v termínu do 29.5. 2020 do 24,00 hodin na adresu: jan.suster@zshey.cz

Microsoft Office document iconprihlaska_k_nepovinne_skolni_dochazce.doc

Čestné prohlášení – vyplníte 8.6.2020 a odevzdáte 8.6.2020 při předání dítěte do školy

PDF iconcestne_prohlaseni.pdf

 

 

V Plzni dne 26.5.2020

 

 Mgr. Zuzana Metlická v.r.

      ředitelka školy