ORGANIZACE POBYTU VE ŠKOLE

ORGANIZACE POBYTU VE ŠKOLE
od 8. června 2020 do 30. června 2020

1. Přijatí žáci jsou rozděleni do skupin:

1. stupeň:
Vyučující  SKUPINA I  –  budova Skupova I., přízemí
Dopoledne: Křivohlavá, Jelínková
Odpoledne: Chadimová, Hreusová

2. stupeň:
Vyučující  SKUPINA II  –  budova Skupova II., I. patro
Dopoledne: Berglová, Vaňková
Odpoledne: Nárožná, Drofová

SKUPINA I.   jsou žáci 1. stupně a ZŠ speciální

SKUPINA II.  jsou žáci 2. stupně
Tato skupina je zřízena za účelem konání třídnických hodin a konzultací.

2. Pobyt ve škole:
dopoledne  -  SKUPINA I   -  nástup  7:40 h. – 7:55 h.
                         SKUPINA II  -  nástup  8:00 h. – 8:15 h.
odpolední zájmová činnost:  12:00 h. – 14:00 h.


3. Návštěva ŠJ z důvodu ochrany zdraví dětí a zaměstnanců nebude realizována.


4. V souladu s materiálem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz ZŠ speciálních zřízených podle § 16 odst. 9“ budou žáci ve všech společných prostorách používat roušku. Zakryté dýchací cesty budou mít i při aktivitě, kde nebude dodržena vzdálenost 2 m. O použití roušky ve třídě rozhodne příslušný vyučující. Pokud se žák zúčastní odpolední zájmové činnosti, bude mít dvě roušky. Použitou roušku uloží do mikrotenového sáčku a do aktovky. Doma rodiče použité látkové roušky vyvaří a vyžehlí napařovací žehličkou. Papírové ústenky žáci po skončení pobytu ve škole vyhodí v mikrotenovém sáčku do odpadu.
Ústenky NELZE opakovaně používat.

 

5. Po změření teploty a dezinfekci rukou bude žák odveden do šatny, po přezutí si znovu umyje a vydezinfikuje ruce. Posadí se do své lavice, kterou nesmí do 30. června měnit. Lavice budou dezinfikovány po každém výukovém bloku a před svačinou. Při svačině nesmí žák mít na lavici nic jiného než svačinu.

 

6. Žáci jsou povinni dodržovat rozestupy 2 m nejen ve škole, ale i v areálu školy. Při nedodržení stanovených režimových a hygienických opatření může být žák z docházky vyloučen.