Organizace prvního školního týdne

V pondělí 2.9.2019 se začíná nový školní rok 2019/2020. Ve všech třídách tento den vyučování končí v 8:45 hod.

úterý 3.9.2019

I.tř. - 2 vyučovací hodiny (do 9:40 hod.)

ostatní třídy - 4 vyučovací hodiny (do 11:40 hod.)

středa 4.9.2019 - pátek 6.9.2019

1.stupeň - 4 vyučovací hodiny (do 11:40 hod.)

2.stupeň - 5 vyučovacích hodin (do 12:35 hod.)

od 9.9.2019 vyučování probíhá podle rozvrhů hodin jednotlivých tříd.