Organizace prvního týdne nového školního roku

Školní rok 2017/2018 zahájíme v pondělí 4.9.2017 jednou vyučovací hodinou - tzn. konec vyučování tento den pro všechny žáky školy v 8:45 hodin.

V úterý 5.9.2017 žáci první třídy opět končí v 8:45 hodin, ostatní pak po čtvrté vyučovací hodině v 11:40 hodin.

Ve středu 6.9.2017 žáci první třídy končí v 9:40 hodin, žáci prvního stupně v 11:40 hodin a žáci druhého stupně (6., 7., 8., 9. tříd a třídy SpecB) ve 12:35 hodin.

Ve čtvrtek 7.9.2017 prvňáčci odchází ze školy v 10:45 hodin, ostatní končí podle rozvrhu hodin.

Od pátku 8.9.2017 platí rozvrhy hodin pro všechny žáky školy.

 

Školní družina a školní klub:

Zápisy žáků v pondělí 4.9.2017 v době od 6:00 do 10:00 hodin.

Provoz ŠD pro již zapsané žáky v tento den bude ukončen ve 12:00 hodin; od úterý 5.9.2017 platí běžný provoz.

 

Školní jídelna:

Obědy pro žáky naší školy zajišťuje školní jídelna při 11. ZŠ Baarova.

Nabízí pro žáky denně výběr ze tří jídel a bufetový prodej. Více informací: http://www.11sjplzen.cz/; tel.: 377 423 621