Organizace začátku školního roku 2022/2023

Od středy 7. 9. 2022 bude výuka probíhat podle rozvrhů hodin jednotlivých tříd.