PF 2022

Čtvrtkem (23.12.2021) se začínají vánoční prázdniny; s plánovaným nástupem zpět do školních lavic v pondělí (dne 3.1.2022).

Všem dětem, pracovníkům školy, rodičům, pravidelným i příležitostným návštěvníkům našich webových stránek touto cestou vedení školy přeje pohodové vánoční svátky a pevné zdraví po celý nový rok 2022!

Děkujeme za spolupráci, pochopení a vzhledem k současné epidemiologické situaci i za zvládání s tím spojených karanténních opatření.