Předávání vysvědčení (informace pro rodiče)

Na základě informace MŠMT zveřejněné dne 15.6.2020 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 12.6.2020 s účinností od 22.6.2020 do 30.6.2020 do 24:00 hodin lze žákům předat vysvědčení ve škole.

Podmínkou je, že:

1) žákovi bude u vchodu změřena teplota

2) žák si bude před vstupem do budovy dezinfikovat ruce

3) žák bude mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku

4) žák nebude vykazovat známky virového onemocnění

5) žák odevzdá PDF icončestné prohlášení  -  netrpí respiračním onemocněním, on ani nikdo z rodiny nespadá do rizikové skupiny a rodiče souhlasí s pobytem v kolektivu se zvýšeným rizikem nákazy (prohlášení je k dispozici na webových stránkách školy). Jiné čestné prohlášení nebude akceptováno a žák nebude do školy vpuštěn.

Pokud mají zákonní zástupci obavu o zdraví žáka nebo spadají do rizikové skupiny, lze si vysvědčení vyzvednout v září 2020.

Školní rok bude v ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 ukončen 26.6.2020  ihned po vydání vysvědčení.  Škola je pro žáky otevřena 26.6.2020 od 7:45 hodin do 9:00 hodin. Vysvědčení bude žákům vydáváno průběžně podle jejich příchodu. Po předání vysvědčení žák ihned opouští budovu školy. Škola bude uzavřena v 9:00 hodin.

 

Mgr. Zuzana Metlická

ředitelka