Preventivní testování antigenními testy - 8. a 15.11.2021

V pondělí 8.11. a 15.11.2021 bude ve škole probíhat povinné preventivní testování antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

U všech žáků zůstávají v platnosti souhlasy k předchozím termínům testování. Pokud se někdo rozhodne souhlas zrušit, je třeba tuto skutečnost písemně sdělit třídnímu učiteli nejpozději v den testování.

Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Netestují se žáci, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování, prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 nebo absolvovali nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, případně nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.