Projekt 2019 - Najdi správný směr pro svůj život ve volném čase

Naše základní škola pro rok 2019 připravila projekt - Najdi správný směr pro svůj život ve volném čase.

Do projektu jsme připravili čtyři vícedenní zážitkové kurzy zaměřené na turistiku, cykloturistiku, enviromentální výchovu, geocaching a jednodenní výzvu pro deváťáky - kurz přežití v přírodě.

Dětem bychom rádi ukázali možnost poznat nová místa, strávit zábavně a aktivně celé dny v přírodě, odpoutat se od přetechnizovaného světa, prohloubit vzájemné vztahy a posílit  fyzickou kondici.

Na realizaci a uskutečnění kurzů byla naší škole poskytnuta dotace Plzeňského kraje z dotačního titulu: Podpora volnočasových aktivit v Plzeňském kraji.

1) Horažďovice (29.-30.4.2019)

2) Abertamy (22.-24.5.2019)

3) Melchiorova huť (3.-7.6.2019)

4) Chudenice u Klatov (18.6.2019)

5) turistický kurz Lipno (14.-18.10.2019)