Provoz školy od 14. 10. 2020

S účinností od 14.10.2020 končí výuka na I. stupni  v 11,40 hodin, na II. stupni ve 12,35 hodin. Zkrácené vyučování je z důvodu dodržení protiepidemiologických opatření ve školní jídelně.

Odpolední vyučování se do 23.10.2020 ruší.

Usnesením vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1022, bod 6 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školní družině a školním klubu.

Školní stravování zůstává v provozu.