Ředitelské volno - pondělí 27. 9. 2021

Z důvodu plošné dezinfekce učeben a společných prostor školy nanonástřikem vyhlašuji dne 27. 9. 2021 ředitelské volno.

Mgr. Zuzana Metlická

ředitelka školy