Sára Žigová (3.A) získala 3. místo ve výtvarné soutěži

Sára Žigová ze třídy 3.A získala 3. místo ve výtvarné soutěži "Zvířata kolem nás", která byla vyhlášena ředitelem Střední školy Horní Bříza u příležitosti 65. výročí založení školy. Umělecká rada školy ocenila její práci s názvem "Sova v noci". Soutěže se zúčastnili 103 žáci ze 14 základních škol a školských zařízení. Slavnostní předání diplomů a věcných cen se uskutečnilo v úterý 6. května 2014 na vernisáži výstavy v Mariánské Týnici. Gratulujeme! (fotografie ze slavnostního předávání diplomů k nahlédnutí v galerii)