Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ve středu 28.8.2024 od 12,00 hodin proběhne v hlavní budově školy v Heyrovského 23 schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.

Zákonní zástupci žáků budou seznámeni s třídní učitelkou, budou mít možnost zapsat děti do školní družiny a budou jim předány formuláře potřebné pro vyplnění dokumentace žáka.