Šestý rok s "ponožkovým Pestroušem"

Stalo se již tradicí, že s koncem školního roku naši školu opouštějí také hafani ušití z chundelatých ponožek. Jejich posláním je podpora výcviku asistenčních psů Pestré pro lidi s postižením.

Letošní krasavci hrdě nesou červnová jména z psího kalendáře - Tesák, Tin, Gigy, Ar, Rintintin, Sad, Ferda, Arni, Deli, Felix, Aton, Lex, Lima, Akita, Ara, Buš, Míša, Dyk, Iris, Billy a Anita. Ať se tedy všech 21 psích kamarádů ve světě neztratí!

Obrovský dík patří všem dětem i vyučujícím, kteří se na jejich přípravě třeba jen částečně podíleli!