Školní družina a školní klub - informace

  • Dne 29. 6. 2018 provoz ŠD a ŠK končí ve 12 hodin. Oběd ve školní jídelně je v 10:00 hodin.

  • Zápis do školní družiny a školního klubu pro školní rok 2018/2019 bude probíhat dne 3. 9. 2018 do 9:0 hodin / do naplnění počtu žáků v oddělení ŠD/ŠK.

  • Provoz ŠD a ŠK pro přihlášené žáky je dne 3. 9. 2018 od 6:00 do 12:00 hodin. Oběd ve školní jídelně je v 10:00 hodin.