Školní družina a školní klub - informace

  • Dne 28. 6. 2019 provoz ŠD a ŠK končí ve 12 hodin. Oběd ve školní jídelně je v 10:00 hodin.

  • Zápis do školní družiny a školního klubu pro školní rok 2019/2020 bude probíhat dne 2. 9. 2019 do 9:0 hodin / do naplnění počtu žáků v oddělení ŠD/ŠK.
    Příchod žáků do školní družiny a školního klubu bude umožněn na základě řádně vyplněné přihlášky.

  • Provoz ŠD a ŠK pro přihlášené žáky je dne 2. 9. 2019 od 6:00 do 12:00 hodin. Oběd ve školní jídelně je v 10:00 hodin.