Účast v mezinárodním projektu PISA 2022

Naše škola byla Českou školní inspekcí vybrána k účasti v mezinárodním šetření PISA 2022, které zjišťuje úroveň matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků.

Žáci, kteří se zúčastní šetření PISA, budou vypracovávat test z matematiky, která je v tomto cyklu hlavní sledovanou oblastí. Kromě matematického testu žáci dále vypracují test ze čtenářské či přírodovědné gramotnosti. Součástí šetření je také ověřování tvůrčího myšlení žáků a úroveň jejich finanční gramotnosti.

Testování proběhne ve středu 27. a ve čtvrtek 28. dubna 2022. Šetření je anonymní a výsledky budou sloužit pro účely České školní inspekce.