Žáci 4. a 5. třídy besedovali na téma ROZPOČET

Jak důležité je rozumět svým financím? Kam pro peníze jít? Co jsou příjmy a co výdaje – pravidelné či nepravidelné? Připojili jsme se k celosvětové události GMW a v rámci této akce jsme se rozhodli uspořádat interaktivní přednášku pro žáky prvního stupně naší školy, jenž je vedla k zamyšlení nad funkcí peněz v jejich životě.

V pátek 22. března se naši čtvrťáci a páťáci sešli na besedě, která je zavedla do světa peněz. Ve škole jsme opět po roce přivítali paní Vladimíru Mauerovou z České spořitelny, se kterou žáci zkoumali, jak vypadá rozpočet rodinný či osobní. Našli odpovědi na otázky týkající se příjmů, výdajů a tvorby rozpočtu. Jak správně s našimi financemi hospodařit, to zajímalo všech 15 zúčastněných. Žáci si prošli zábavný kvíz a na interaktivní tabuli plnili zadané úkoly.
Na závěr se všichni shodli, že téma peněz je nesmírně důležité. Problémy s nimi řešíme každý den totiž úplně všichni. Nejen proto zajímavosti ze světa financí zaujaly.

Letošní motto celé akce „Chraň své peníze, chraň svou budoucnost“ jsme se snažili přiblížit žákům 4. a 5. třídy naší školy. Global Money Week je skvělá příležitost, jak připomenout důležitost správného hospodaření s penězi obecně. Žáci z přednášky odcházeli s poznáním, že jejich kapesné je v rámci rodiny zároveň příjmem i výdajem. Snad se jim podaří alespoň něco málo z něho uspořit a v budoucnu si potom třeba i díky této částce „koupí“ kousek svého snu!

Fotografie z akce ZDE.