Zápis do první třídy

Pokud má Vaše dítě problémy s učením, přijďte na zápis do naší školy! Zápisy se konají v pondělí 10. dubna 2017 od 12:00 do 15:30 hodin v budově v Heyrovského ulici. S sebou je nutné přinést "Doporučení ke speciálnímu vzdělávání" a rodný list dítěte. 

Nabízíme Vám vzdělání podle nového školního vzdělávacího programu s využitím podpůrných opatření "Učíme se spolu", individuální přístup v méně početných třídách s možností integrace zdravotně postižených dětí, výuku Aj a bezplatné zájmové kroužky (výtvarné činnosti, sportovní činnosti, kondiční cvičení ve školní posilovně, florbal, kreativ). Výuka je vedena speciálními pedagogy a asistenty. Před i po vyučování je pro děti zdarma zajištěna školní družina. Každoročně pořádáme turistické či lyžařské kurzy.