Zápis do první třídy

Pokud má Vaše dítě problémy s učením, přijďte na zápis do naší školy! Zápisy se konají v pondělí 9. dubna 2018 od 12:00 do 15:00 hodin v budově v Heyrovského ulici. S sebou je nutné přinést "Doporučení ke speciálnímu vzdělávání" a rodný list dítěte.

Nabízíme Vám vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Učíme se spolu" s využitím podpůrných opatření, individuální přístup v méně početných třídách s možností integrace zdravotně postižených dětí, výuku Aj a bezplatné zájmové kroužky (výtvarné činnosti, sportovní hry, kondiční cvičení ve školní posilovně, florbal, kreativ, geocaching). Výuka je vedena speciálními pedagogy a asistenty. Před i po vyučování je pro děti zdarma zajištěna školní družina a školní klub. Každoročně pořádáme turistické či lyžařské kurzy.