Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Pokud má Vaše dítě problémy s učením, přijďte na zápis do naší školy!

Zápisy se konají v pondělí 12. dubna 2021 od 12:00 do 15:00 hodin. Je nutné přinést "Doporučení ke speciálnímu vzdělávání" a rodný list dítěte.

Nabízíme Vám vzdělávání podle školního vzdělávacího programu "Učíme se spolu" s využitím podpůrných opatření, individuální přístup v méně početných třídách s možností integrace zdravotně postižených dětí, výuku Aj a bezplatné zájmové kroužky. Výuka je vedena speciálními pedagogy a asistenty. Před i po vyučování je pro děti zdarma zajištěna školní družina a školní klub. Každoročně pořádáme turistické či lyžařské kurzy.

Další informace týkající se organizace zápisu budou průběžně doplňovány.