Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 - aktualizace

Zápisy proběhnou v termínu od 1.4. do 30.4.2021.

Žádost o přijetí lze učinit na stanoveném formuláři písemně nebo elektronicky - ke stažení ZDE (Žádosti o přijetí).

Žádost lze doručit:
- do datové schránky školy
- elektronicky e–mailem s podpisem zákonných zástupců
- poštou
- osobním podání ve škole v předem dohodnutém termínu


K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte a „Doporučení školského poradenského zařízení“.