Zápis do ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23

Zápis do 1. ročníku v ZŠ, Plzeň, Heyrovského 23 pro školní rok 2023/2024 se bude konat dne 12.4.2023 v budově Heyrovského 23 (konečná stanice trolejbusu č. 16 na Borech) od 8,00 – 15,00 hodin.

S sebou zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a „Doporučení školského poradenského zařízení“ (pedagogicko–psychologická poradna nebo speciálněpedagogické centrum).
Bližší informace, objednání na určitou hodinu: Mgr. Zuzana Metlická, ředitelka; tel.: 736 637 184, 377 377 458