Změna organizace školního roku - uzavření školy (30.11.-7.12.)

V souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je naše škola v termínu od úterý 30.11. do úterý 7.12.2021 včetně uzavřena z nepředvídaných závažných organizačních důvodů (nelze zajistit výuku žáků z důvodu nemoci a nařízených karanténních opatření pedagogickým pracovníkům školy).

Děkujeme za pochopení a spolupráci!