Změna provozu školy od 15.10.2020

Na základě nově vydaného pokynu MŠMT ČR  "Informace k provozu škol a školských zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID 19"  je specifikováno Usnesení vlády ČR 1022 bod 6 následovně:
Ve školách zřízených podle §16 odst. 9 jsou od 15.10. v provozu  školní družiny i školní kluby.

Prosím, sledujte webové stránky, rozhodnutí MŠMT může být kdykoli změněno.