Změna v testování žáků od 3.5.2021

Od pondělí 3.5.2021 se zaměstnanci i žáci všech stupňů paragrafových škol testují 1x týdně.
Testovacím dnem zůstává pondělí.
Škola nevydává žákům potvrzení o negativním testu pro účely volnočasových aktivit. Klient nebo sportovec (příp. zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě v testovací den ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.